Hipotermide hayat kurtaran ilkyardım usulleri
  1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Hipotermide hayat kurtaran ilkyardım usulleri

0
Merkezi beden ısısının 35 derecenin altına düşmesine ‘hipotermi’ deniliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuh Kaya, hipotermi derecelerini ve hipotermi geçiren bir şahsa birinci müdahalenin nasıl olması gerektiğini anlattı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuh Kaya, beden ısısının 32-35 derece ortasında olması hafif, 28-32 derece ortasında olması orta ve 28 dereceden düşük olması derin hipotermi olarak tanımlandığını belirtiyor ve “Hipotermisi olan hasta öncelikle soğuk ortamdan uzaklaştırılmalı, ıslak giysileri çıkartılmalı, kuru giysiler yahut battaniyelerle örtülmelidir. Beden ısı kayıplarının büyük bir kısmı radyasyon yoluyla olduğu için ek olarak alüminyum folyo ve alüminyumlu battaniyelerle de sarılmalıdır” diye uyarıyor.

HİPOTERMİ NEDİR?

Vcut ısısının 35 derecenin altına düşmesine hipotermi denilir. Beden ısısının 32-35 derece ortasında olması hafif, 28-32 derece ortasında olması orta ve 28 dereceden düşük olması ise derin hipotermi olarak tanımlanır.

İKİ ÇEŞİT DEĞERLİ HİPOTERMİ NEDENİ VAR

Kaza ya da afetler nedeniyle olumsuz iklim şartlarında uzun mühlet kalınması durumunda primer hipotermi (dağcılık, kayak, yüzme, kış aylarında meydana gelen sarsıntı vb.) yahut termoregülasyon sistemlerinin bozulduğu durumlarda sekonder hipotermi (merkezi hudut sistemi hasarı, ilaçlar, endokrin hastalıklar, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri vb.) oluşabilir” diye konuştu.

Hipotermiye karşı bedenin çeşitli telafi sistemlerinin mevcut olduğunu lakin bunların etkinliklerinin sınırsız olmadığını lisana getiren Uzm. Dr. Kaya, şu bilgileri paylaştı:

“Hipotalamik regülasyon beden sıcaklığı 34 derecenin altına düştüğünde bozulmaya başlar ve 29 derecede büsbütün kaybolur. Vazokonstruksiyon (damarlarda daralma) ile periferik (kalp dışındaki damarlar) deveranın azaltılması ortam ısısında oluşan 4 dereceye kadar değişikliklerin dengelenmesini sağlar. Öbür dengeleme düzeneği titreme beden sıcaklığı 37 derecenin altına düştüğünde başlar, beden sıcaklığı 31 derecenin altına indiğinde kaybolur. Titreme beden ısı üretimini üç misli artırabilmekle birlikte beden ısısının artırılması açısından aktifliği düşüktür. Zira titreme ile ısı üretimi artışı beden yüzeylerine yakın bölgelerde oluşmaktadır ve bu nedenle üretilen ısının yaklaşık yüzde 75’i ortama verilmektedir.”

HAYATİ TEHLİKE KELAM KONUSU!

Beden ısısının 32 derecenin altına düşmediği hipotermilerin nispeten emniyetli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kaya, “Vücut ısısının 32 derece altına düştüğü durumlarda ise dengeleme (kompanzasyon) sistemleri tedricen devre dışı kaldıklarından beden ısısı etraf sıcaklığına bağımlı hale gelmektedir. Bu durum önemli hayati tehlike yaratmaktadır. Fakat hipoterminin fizyolojik tesirleri beden sıcaklığının düşüş ölçüsüne, düşük olarak kaldığı mühlete, düşüş suratına ve öteki faktörlere bağlı olarak farklılıklar gösterir” tabirlerini kullandı.

HİPOTERMİ DERİNLEŞTİKÇE METABOLİZMA SURATI DÜŞER

Hipoterminin başlangıç periyodunda titreme, kas aktivitesi ve kas sertleşmesi nedeniyle metabolizma suratında artış meydana gelebileceğini tabir eden Uzm. Dr. Kaya, “Ancak daha sonra, hipotermi derinleştikçe metabolizma suratı düşer. Beden ısısının 30 dereceye düşmesi oksijen tüketiminin yüzde 50, 20 dereceye düşmesi ise yüzde 80-90 azalmasına neden olur. Ritim bozuklukları, şuur değişikliği, yüzeysel soluma, sindirim sistemi işlevlerinde azalma, kan viskozitesinde artış, trombosit işlev ve sayısında azalmaya bağlı yaygın damar içi pıhtılaşma meydana gelir. Bu periyotta kullanılan ilaçların tesir müddeti de uzayabilir ve toksik düzeye çıkabilir” açıklamasında bulundu.

ISLAK GİYSİLER ÇIKARTILMALI

Uzm. Dr. Kaya, hipotermisi olan bir bireye uygulanabilecek birinci yardım yönergeleriyle ilgili, “Hipotermisi olan bir bireye yardım ederken, hasta öncelikle soğuk ortamdan uzaklaştırılmalı, ıslak giysileri çıkartılmalı, kuru giysiler yahut battaniyelerle örtülmelidir.” diye ikazda bulundu ve kelamlarına devam etti.

“Vücut ısı kayıplarının büyük bir kısmı radyasyon yoluyla olduğu için ek olarak alüminyum folyo ve alüminyumlu battaniyelerle de sarılmalıdır. Isı kayıplarının yüzde 50’den fazlası baş-boyun bölgesinden olduğu için bu bölgelerin sarılması, örtülmesi ihmal edilmemelidir. Maske ile oksijen uygulanmalı, alkol içermeyen ılık içecekler verilmelidir. Hipotermi geçiren hastalara çoklukla sıvı kaybı ve kan basıncı düşüklüğü de eşlik ettiği için damar yolundan derhal ısıtılmış serum (izotonik) başlanmalıdır. Lakin hipotermi sırasında artmış aritmi oluşturma potansiyelleri nedeniyle damar büzücü unsurların kullanımından kaçınılmalıdır.”

İLAÇ KULLANIMINDAN KAÇINILMALI!

Hipotermik hastalarda ekseriyetle hiperglisemi (kan şekerinin yükselmesi) oluşmasına karşın insülin kullanımından da kaçınılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Nuh Kaya, “Hipotermi insüline karşı direnç oluşumuna neden olmaktadır. Bu ortamda insülin kullanıldığında kan glukoz seviyesinde değerli bir düşüş sağlanmazken biriken insülin beden ısısının yükselmesi ile birlikte önemli hipoglisemi (bireyin kan şekeri düzeyinin olağan bedellerinden daha düşük olması durumu) oluşturabilmektedir. Birebir sorun uygulanacak tüm ilaçlar için geçerli olduğundan hipotermik devirde ilaç kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı ve uygulanması gereken ilaçlar mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır” diyerek kelamlarını noktaladı.

Kaynak: Pudra
Yazıyı Oyla
İçeriğe tepki ver!

Yazar Hakkında

KadınPlus - Founder

Yorum Yap